woord OT NT apo Bijbel
waken48719

Vindplaatsen van waken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 7 keer voor, in 7 verzen.

4 Ezra 11:8
Gij zult niet allen tegelijk waken, een ieder slape op zijn plaats, en wake te zijner tijd.

Jezus Sirach 31:1
HET waken om des rijkdoms wil doet het vlees verdwijnen, en daarover bekommerd zijn, vermindert de slaap.

Jezus Sirach 31:22
Moeilijk waken, en buikpijn, en pijn in de darmen, is bij een onverzadelijk mens.

Jezus Sirach 38:27
Deze zal zijn hart begeven om voren te maken, en zal waken om de koeien voeder te geven.

Jezus Sirach 42:11
Een dochter is haar vader een heimelijk waken, en zijn zorg voor haar beneemt de slaap.

1 Makkabee├źn 12:27
Als nu de zon ondergegaan was, gebood Jonathan, dat degenen die met hem waren zouden waken, en in de wapenen zijn, en zich gereed houden tot de strijd, de gehele nacht; en hij stelde buitenwachten rondom het leger.

2 Makkabee├źn 2:27
Het is voor ons, die de moeite hebben genomen om dit kort begrip te maken, niet licht geweest, maar een zaak vol zweten en waken.