woord OT NT apo Bijbel
wakende2316

Vindplaatsen van wakende in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 77:5
Gij hieldt mijn ogen wakende; ik was verslagen, en sprak niet.

Spreuken 8:34
Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.