woord OT NT apo Bijbel
wakende2316

Vindplaatsen van wakende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 31:2
Deze wakende bekommernis vereist sluimeren, maar de slaap ontnuchtert een zware krankheid.