woord OT NT apo Bijbel
wakker104418

Vindplaatsen van wakker in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Jezus Sirach 31:25
Zijt in al uw werken wakker, en geen krankheid zal u ontmoeten.

Jezus Sirach 32:12
Word bij tijds wakker, en zijt niet van de laatsten; loop heen naar huis, en vertraag niet.

Baruch 2:9
En de Here is wakker geweest in de straffen, en de Here heeft die over ons gebracht, want de Here is rechtvaardig in al zijn werken, die hij ons heeft geboden.

Esther (apocr.) 11:10
En Mordechai, die deze droom had gezien, wakker wordende, bedacht wat God doen wilde, en behield deze droom in zijn hart, en wilde die op alle manieren verstaan, tot op die nacht.