woord OT NT apo Bijbel
walg3014

Vindplaatsen van walg in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Ezechiƫl 16:45
Gij zijt de dochter uwer moeder, die de walg had van haar man en van haar kinderen; en gij zijt de zuster uwer zusteren, die de walg gehad hebben van haar mannen en van haar kinderen; uw moeder was een Hethietische, en uw vader een Amoriet.

Zacharia 11:8
En ik heb drie herders in een maand afgesneden; want mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had hun ziel een walg van mij.