woord OT NT apo Bijbel
walg3014

Vindplaatsen van walg in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 9:11
En die van mijn wet een walg gehad hebben, toen zij nog vrijheid hadden,