woord OT NT apo Bijbel
walgt1001

Vindplaatsen van walgt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 21:5
En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood.