woord OT NT apo Bijbel
walvis1113

Vindplaatsen van walvis in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

MattheĆ¼s 12:40
Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.