woord OT NT apo Bijbel
walvissen2024

Vindplaatsen van walvissen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 1:21
En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Psalmen 148:7
Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!