woord OT NT apo Bijbel
wan2237

Vindplaatsen van wan in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jesaja 30:24
En de ossen, en ezelveulens, die het land bouwen, zullen zuiver voeder eten, hetwelk verschud is met de werpschoffel en met de wan.

Jeremia 15:7
En Ik zal hen wannen met een wan, in de poorten des lands; Ik heb Mijn volk van kinderen beroofd en verdaan; zij zijn van hun wegen niet wedergekeerd.