woord OT NT apo Bijbel
wand461148

Vindplaatsen van wand in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 23:3
Toen zeide Paulus tot hem: God zal u slaan, gij gewitte wand! Zit gij ook om mij te oordelen naar de wet, en beveelt gij, tegen de wet, dat men mij zal slaan?