woord OT NT apo Bijbel
wand461148

Vindplaatsen van wand in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 6:25
Van hetwelk de hoogte zou zijn zestig ellen, en de breedte zestig ellen, met drie wanden van gehouwen stenen, en een wand van nieuw hout van dat land, en dat men de onkosten zou geven uit het huis Cyrus de koning.