woord OT NT apo Bijbel
wande0011

Vindplaatsen van wande in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 2:17
En hij daalde af in het veld van Damaskus, in de dagen van de tarweoogst, en hij verbrandde al hun akkers, en hun klein en groot vee gaf hij over om te vernielen, en plunderde hun steden, en hun velden wande hij uit, en sloeg al hun jonge mannen met de scherpte des zwaards.