woord OT NT apo Bijbel
wandelaar3003

Vindplaatsen van wandelaar in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

2 Samuël 12:4
Toen nu den rijken man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen, om voor den reizenden man, die tot hem gekomen was, wat te bereiden; en hij nam des armen mans ooilam, en bereidde dat voor den man, die tot hem gekomen was.

Spreuken 6:11
Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man.

Spreuken 24:34
Zo zal uw armoede u overkomen, als een wandelaar, en uw velerlei gebrek als een gewapend man.