woord OT NT apo Bijbel
wandelaars2002

Vindplaatsen van wandelaars in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 6:19
De reizigers van Thema zien ze, de wandelaars van Scheba wachten op haar.

Jeremia 9:2
Och, dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had, zo zou ik mijn volk verlaten, en van hen trekken; want zij zijn allen overspelers, een trouweloze hoop.