woord OT NT apo Bijbel
wandelde409251

Vindplaatsen van wandelde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 3:8
En een ieder volk wandelde naar zijn wil, en deed wonderlijke dingen voor u, verachtte uw geboden.

Susanna (Dan. 13) 1:7
En het geschiedde als het volk op de middag was vertrokken, dat Susanna heenging, en wandelde in de hof van haar man.