woord OT NT apo Bijbel
wandeldet1102

Vindplaatsen van wandeldet in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 21:18
Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.