woord OT NT apo Bijbel
wandele0213

Vindplaatsen van wandele in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Korinthiƫrs 7:17
Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo wandele; en alzo verordene ik in al de Gemeenten.

Openbaring 16:15
Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.