woord OT NT apo Bijbel
wandeling1315

Vindplaatsen van wandeling in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 2:12
Laat ons op de rechtvaardige loeren, want hij is ons nadelig, en stelt zich tegen onze werken, en verwijt ons de zonden begaan tegen de wet, en maakt gerucht van ons vanwege de zonden onzer wandeling.