woord OT NT apo Bijbel
wandelt5722281

Vindplaatsen van wandelt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 9:18
Weet, dat gij in het midden der strikken doorgaat, en op de tinnen der stad wandelt.

Jezus Sirach 13:15
Bewaar uzelf, en neem vlijtig acht als gij hem hoort, want gij wandelt met uw val.