woord OT NT apo Bijbel
wands1001

Vindplaatsen van wands in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 6:31
En aan den ingang der aanspraakplaats maakte hij deuren van olieachtig hout; de bovendorpel met de posten was het vijfde deel des wands.