woord OT NT apo Bijbel
wang1113

Vindplaatsen van wang in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Klaagliederen 3:30
Jod. Hij geve zijn wang dien, die hem slaat, hij worde zat van smaad.