woord OT NT apo Bijbel
wang1113

Vindplaatsen van wang in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 6:29
Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.