woord OT NT apo Bijbel
wangedrochten0011

Vindplaatsen van wangedrochten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 5:8
De aarde zal opengaan in vele plaatsen, en het vuur zal menigmaal te voorschijn komen, en het wilde gedierte zal wegtrekken, en de maandstondige vrouwen zullen wangedrochten baren.