woord OT NT apo Bijbel
wangen4004

Vindplaatsen van wangen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Hooglied 1:10
Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.

Hooglied 5:13
Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes; Zijn lippen zijn als leliƫn, druppende van vloeiende mirre.

Hooglied 6:7
Uw wangen zijn als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten.

Jesaja 50:6
Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel.