woord OT NT apo Bijbel
wanhopen1001

Vindplaatsen van wanhopen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Prediker 2:20
Daarom keerde ik mij om, om mijn hart te doen wanhopen over al den arbeid, dien ik bearbeid heb onder de zon.