woord OT NT apo Bijbel
wankele4004

Vindplaatsen van wankele in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Psalmen 55:23
Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.

Psalmen 66:9
Die onze zielen in het leven stelt, en niet toelaat, dat onze voet wankele.

Jesaja 40:20
Die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte; hij zoekt zich een wijzen werkmeester, om een beeld te bereiden, dat niet wankele.

Jesaja 41:7
En de werkmeester versterkte den goudsmid; die met den hamer glad maakt, dien, die op het aambeeld slaat, zeggende van het soldeersel: Het is goed; daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankele.