woord OT NT apo Bijbel
wankelende1102

Vindplaatsen van wankelende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 25:26
De rechtvaardige, wankelende voor het aangezicht des goddelozen, is een beroerde fontein, en verdorven springader.