woord OT NT apo Bijbel
wankelende1102

Vindplaatsen van wankelende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 15:24
Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;