woord OT NT apo Bijbel
wankeling1001

Vindplaatsen van wankeling in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 25:31
Zo zal dit u, mijn heer, niet zijn tot wankeling, noch aanstoot des harten, te weten, dat gij bloed zonder oorzaak zoudt vergoten hebben, en dat mijn heer zichzelven zou verlost hebben; en als de HEERE mijn heer weldoen zal, zo zult gij uwer dienstmaagd gedenken.