woord OT NT apo Bijbel
wankelmoedig0101

Vindplaatsen van wankelmoedig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 12:29
En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig.