woord OT NT apo Bijbel
wankelt3003

Vindplaatsen van wankelt in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Psalmen 60:4
Gij hebt het land geschud, Gij hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt.

Psalmen 94:18
Als ik zeide: Mijn voet wankelt; Uw goedertierenheid, o HEERE! ondersteunde mij.

Psalmen 125:1
Een lied Hammaaloth. Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.