woord OT NT apo Bijbel
wanners1001

Vindplaatsen van wanners in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 51:2
En Ik zal Babel wanners toeschikken, die haar wannen, en haar land uitledigen zullen; want zij zullen ten dage des kwaads van rondom tegen haar zijn.