woord OT NT apo Bijbel
wapende1034

Vindplaatsen van wapende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 14:14
Als Abram hoorde, dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, driehonderd en achttien, en hij jaagde hen na tot Dan toe.