woord OT NT apo Bijbel
wapening1001

Vindplaatsen van wapening in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 140:8
HEERE, Heere, Sterkte mijns heils! Gij hebt mijn hoofd bedekt ten dage der wapening.