woord OT NT apo Bijbel
wapent0101

Vindplaatsen van wapent in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 4:1
Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde;