woord OT NT apo Bijbel
wapentuig2013

Vindplaatsen van wapentuig in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Samuël 8:12
En dat hij hen zich stelle tot oversten der duizenden, en tot oversten der vijftigen; en dat zij zijn akker ploegen, en dat zij zijn oogst oogsten, en dat zij zijn krijgswapenen maken, mitsgaders zijn wapentuig.

Hooglied 4:4
Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aan hangen, altemaal zijnde schilden der helden.