woord OT NT apo Bijbel
warmde0202

Vindplaatsen van warmde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 18:18
En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich.

Johannes 18:25
En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet.