woord OT NT apo Bijbel
warmden0101

Vindplaatsen van warmden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 18:18
En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich.