woord OT NT apo Bijbel
warmen1001

Vindplaatsen van warmen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 47:14
Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelven niet kunnen rukken uit de macht der vlam; het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten.