woord OT NT apo Bijbel
warmende0202

Vindplaatsen van warmende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Marcus 14:54
En Petrus volgde Hem van verre, tot binnen in de zaal des hogepriesters, en hij was mede zittende met de dienaren, en zich warmende bij het vuur.

Marcus 14:67
En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan, en zeide: Ook gij waart met Jezus den Nazarener.