woord OT NT apo Bijbel
warmte2002

Vindplaatsen van warmte in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Koningen 1:1
De koning David nu was oud, wel bedaagd; en zij dekten hem met klederen, doch hij kreeg gene warmte.

Prediker 4:11
Ook, indien twee te zamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou een alleen warm worden?