woord OT NT apo Bijbel
waspot2002

Vindplaatsen van waspot in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 60:10
Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen! juich over mij, o gij Palestina!

Psalmen 108:10
Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen; over Palestina zal ik juichen.