woord OT NT apo Bijbel
wasse2103

Vindplaatsen van wasse in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 13:54
Zo zal de priester gebieden, dat men hetgeen, waaraan die plaag is, wasse, en hij zal dat andermaal zeven dagen doen opsluiten.

Job 9:30
Indien ik mij wasse met sneeuwwater, en mijn handen zuivere met zeep;