woord OT NT apo Bijbel
wasse2103

Vindplaatsen van wasse in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 13:8
Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij.