woord OT NT apo Bijbel
wassende1113

Vindplaatsen van wassende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 11:2
Zo geschiedde het tegen den avondtijd, dat David van zijn leger opstond, en wandelde op het dak van het koningshuis, en zag van het dak een vrouw, zich wassende; deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien.