woord OT NT apo Bijbel
wassende1113

Vindplaatsen van wassende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Kolossensen 1:10
Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;