woord OT NT apo Bijbel
wasstede2002

Vindplaatsen van wasstede in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Hooglied 4:2
Uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn, die uit de wasstede opkomen; die al te zamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos.

Hooglied 6:6
Uw tanden zijn als een kudde schapen, die uit de wasstede opkomen, die al te zamen tweelingen voortbrengen, en onder dezelve is geen jongeloos.