woord OT NT apo Bijbel
wast5319

Vindplaatsen van wast in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

MattheĆ¼s 6:17
Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht;

2 Thessalonicensen 1:3
Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt;

2 Petrus 3:18
Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.