woord OT NT apo Bijbel
wast5319

Vindplaatsen van wast in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:76
Alles wat in de aarde wast love de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid.